Sihtasutus
PDF

4. detsembril 2002. aastal moodustati Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel. Sihtasutus tegutseb põhikirja alusel.
Sihtasutuse eesmärgid: uurida ja tutvustada A. H. Tammsaare loomingulist pärandit; luua tingimused kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks; võimaldada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel vahendada; korraldada kultuuriüritusi oma majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu; hallata ja arendada sihtasutuse kasutuses olevat vara.
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus.

Nõukogusse kuuluvad:
Nõukogu esimees: Kalju Kertsmik - Albu valla esindaja
liige: Inge Mihkelsaar - Albu valla esindaja
liige: Riina Uljas - kultuuriministeeriumi esindaja
liige: Andres Paris - rahandusministeeriumi esindaja
liige: Valdur Krasavin - Albu valla esindaja
Juhatusse kuulub (alates 01.09.2015): Reelika Räim


Nõukogu koosolekute päevakordadega saab tutvuda SIIN 

  • 8. aprillil 2014 kinnitas sihtasutuse nõukogu arengukava täiendused aastateks 2014-2017 Täiendatud arengukava

Sihtastuse majandustegevusega saad tutvuda SIIN.

SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel on kirjutanud mitmesuguseid projekte ja saanud toetust.
Toome siinkohal ära viimase 7 aasta jooksul teostatud suurimad projektid.

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

A.H. Tammsaare muuseumi ekspositsiooni projekteerimine

03.04.2008-31.08.2008

348 143 krooni

409 580 
krooni

A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel atraktiivseks kultuuri- ja külastuskeskuseks

01.12.2008-31.12.2009

3 085 995 krooni

3 630 582 krooni

 

 

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

Koolitatud turismiettevõtja on piirkonna tugevus!

22.04.2010-02.01.2012

114 817 
krooni

127 575 krooni

Koduküla kui inspireeriv keskkond

08.04.2011-10.01.2012

1928.83 eurot

2143.14 
eurot

Kultuuriväärtuslike arhailiste Vargamäe vaadete säilitamine.

13.06.2011-...

4 284.99 eurot

4 761.11 eurot

Kirjandusturismi parimad näited Šotimaal

01.07.2011-10.11.2011

1 384 eurot

2 206 
eurot

Programmiliste tegevuste arendamine Vargamäel

13.06.2012.- ....

9 074.27 eurot

10 082.52 eurot

Vargamäe kiige ja kõlakoja ehitamine

09.07.2012-10.09.2012

16 146 eurot

17 940 
eurot

Vargamäe II võistutantsimine

01.04.2013-30.11.2013

4495,86 eurot

4995.40 eurot

Järva-Madise kihelkonna rahvariide traditsioonide tutvustamine

2016-2017 4565.00 eurot 5115.20 eurot

Vargamäe Filmipäevad

2016-2017 5000.00 eurot 6794.00 eurot

Muuseumihoone soojustamine

2016-2017 4693.44 eurot  

 

  

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

Vargamäe parkmetsa telkimisala rajamine

01.07.2008-15.10.2008

43 208 krooni

8654 krooni

Tammsaare Põhja talu e. "Vargamäe" kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

02.02.2012-01.05.2012

9 992 eurot

11 755.80 eurot

 

 

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

Muuseumiaasta 2009 raames Järvamaa muuseumite tutvustamine Rahvusvahelisel muuseumiööl.

01.05.2009 31.05.2009

4000 krooni

8740 krooni

Muuseumiaasta tähistamine Vargamäel koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonnaga

01.05.2009.-30.05.2009

18 950 krooni

18 950 krooni

Uus ekspositsioon A.H. Tammsaare muuseumis Punasel Lagedal näituse kujundus

02.07.2009-10.12.2009

48 000 krooni

303 340 krooni

Järva-Madise kohapärimuse kogumine, vormistamine üheks kogumikuks ja tutvustamine.

10.01.2010-31.10.2010

6000 krooni

17 800 krooni

Rahvuspärimuse kogumiku „Kohajutud ja jutukohad. Järva-Madise kihelkond ja selles peituvad lood“ trükikulud

01.01.2011-

31.05.2011

383.47 eurot

1610 eurot

Rahvusvahelise muuseumiöö 2011 läbiviimine Järvamaal, Järvamaa Muuseumide mängu korraldamine

01.05.2011-

05.06.2011

517 eurot

1218.68 eurot

Segarahvatantsurühmade võistutantsimise päeva korraldamine Vargamäel

01.08.2011-30.09.2011

500 eurot

3453 eurot

Eesti kirjanike järjehoidjakomplekt välinäituse „Eesti kirjanikud karikatuuris“ põhjal

1.09.2011-31.12.2011

200 eurot

2430.44 eurot

A.H. Tammsaare looduskirjelduste kogumiku küljendamine

01.04. 2012-

31.07.2012

266 eurot

439.20 eurot

Näitusega Hansenid Tammsaarel tähistatakse perekond Hansenite Järvamaale saabumise 140 aastat tagasi.

01.07.2012-01.10.2012

1021 eurot

1822.50 eurot

Näituse "Euroopa kirjanduslikke karaktereid" väljapanek 

1.01.2013-30.07.2013

200 eurot

2800 eurot

Villalambakasvatuse ja käsitööga seotud nõustamiste, koolituste ja näituse korraldamine

1.04.2013 - 30.06.2013  534 eurot  829 eurot
 A.H.Tammasaare Muuseumis "Vargamäe lapsed" näituse koostamine ning  lasteprogrammi läbiviimine  1.07.2013 - 30.09.2013  834 eurot  1256,40 eurot
A.H. Tammsaare elu ja loomingut  tutvustava muuseumiraamtu ettevalmistustööde ... 01.01.2014-01.06.2014 600 eurot 1800 eurot
Kirjanikemuuseumide ühisnäitus „150 aastat Juhan Liiviga“  01.01.2014-30.06.2014  200 eurot  1600 eurot
Rahvusvahelise muuseumiöö läbiviimine 01.05.2014-30.05.2014  381 eurot  544 eurot
Perepäevad programmi ettevalmistamine 01.05.2014-31.08.2014  700 eurot  1837 eurot

 

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

Näituse „Kõrboja peremees 85 aastat hiljem“ koostamine ja eksponeerimine

01.02.2007-31.08.2007

10 000 krooni

21 871 krooni

Vanarahva käsitöö-  ja ehituskultuuri tutvustamine ning aussetõstmine

01.05.2007.-31.07.2007

20 426.55 krooni

8 000 krooni

Muuseum ja tänapäev

01.07.2007-31.01.2008

9 000 krooni

12 765 krooni

A.H. Tammsaare – meie omakosmose looja ja Eesti teatriloome kandja (1921-2006)

01,95.2008-01.09.2008

15 000 krooni

94 143 krooni

Rahvakalendri pühade tähistamine

01.11.2008-10.01.2009

8353 krooni

26239, 30 krooni

Tammsaare aasta

01.05.2008-01.10.2008

16 530 krooni

133 957.50 krooni

Pärimuskultuur noorte südamesse!

15.04.2009-30.06.2009

5000 krooni

10 047,60 krooni

Koolipäev muuseumis

1.03.2011-01.12.2011

10 000 
krooni

12 580 krooni

Pärimuskultuur meie rahva minevik ja tulevik

01.05.2010-15.06.2010

4 058 krooni

6 752. 45 krooni

„Hansenist Tammsaareni“ suvekool

24.05.2010-01.09.2010


158 473 krooni

5000 krooni

Seiklus läbi A.H. Tammsaare loomingu

01.06.2010- 30.10.2010


10 000 krooni

15 808 krooni

Jõulud Vargamäel

01.12.2010-01.01.2010

3713 krooni

4307.40 krooni

Silvi Väljal - A.H. Tammsaare loomingu illustreerija

01.01.2011

15.06.2011

670 eurot

783.72 eurot

Vargamäe võistutantsimine

01.08.2011-30.09.2011

500 eurot

3453 eurot

Näitus ja programm "Vargamäe lapsed"

10.07.2013-31.10.2013

145 eurot

1256,40 eurot

Vargamäe perepäevad

23.05.2014-31.10.2014

400 eurot

1845 eurot

 

Projekti nimi

teostamise aeg

toetus summa

projekti maksumus

Uus ekspositsioon A.H. Tammsaare muuseumis Punasel Lagedal

15.05.2009-20.09.2009

23 755 krooni

303 340 krooni

Punase Lageda A.H. Tammsaare Muuseumi uue ekspositsiooni koostamise kulude osaline toetus

02.07.2009-

10.12.2009

22458,50 krooni

303 340 krooni

Punase Lageda A.H. Tammsaare Muuseumi uue ekspositsiooni koostamise kulude osaline toetus

15.05.2009-20.09.2009

42 000 krooni

303 340 krooni

Konverents 10 aastat SA A.H. Tammsaare Muuseumit Vargamäel

01.11.2012-

15.12.2012

2 000 eurot

2265 eurot

Sihtasutuse kõrvalhoonete ja roigasaia remont

14.112013-01.02.2014

13 000 eurot

21 576,38 eurot

Arvutitöökohtade vahetus, mis on soetatud varem kui 2008

25.07.2014-31.12.2014

1376 eurot

1736 eurot

 

 

 

Sitemap
© Tammsaare Muuseum
Kontakt: 3859 020, 5340 3461 | muuseum [ät] vargamae.ee | Vetepere küla, Albu vald