E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
Muuda
5
Muuda
6
Muuda
7
Muuda
8
Muuda
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Nõukogu koosolekud
PDF
7.04.2015 - nõukogu koosoleku päevakord
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 3. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon muuseumi programmilisest tegevusest 2015 hooajal.
 4. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine
 5. Ametiauto kasutamise kord
 6. Jooksvad küsimused (Toidutare rendileping)


2.12.2014- nõukogu koosoleku päevakord
 1. Informatsioon külastajate WC soojapidavuse probleemi lahendamise hetkeseisust
 2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest 11 kuu jooksul ja majanduslikust seisust
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2015 eelarve
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2015 kultuurikava
 5. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel audiitori nimetamine ja tasu määramine
 6. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel arengustrateegia 2015-2018
 7. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2015 aastaks juhataja töötasu kinnitamine
 8. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusele lubamine

9.09.2014 - nõukogu koosoleku päevakord
 1. Järvamaa Kultuurihiie hoolduse probleemid
 2. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu esimehe kokkuvõte teatriprojektist „Vargamäe unistaja“
 3. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 aasta lisaeelarve
 4. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest 8 kuu jooksul ja majanduslikust seisust
 5. SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel 2015 aasta tegevuseesmärgid
 6. Jooksvad küsimused

8.03.2014 - nõukogu koosoleku päevakord
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel põhikirja muutmine
 3. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 4. SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon 2014 teatriprojekti „Vargamäe unistus“ ettevalmistamisest ja läbiviimisest
 5. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel arengukava/strateegia 2014-2017 projekti arutelu
 6. Jooksvad küsimused (Toidutare rendileping jm)
25.02.2014 - nõukogu e-koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine17.12.2013 - nõukogu koosoleku päevakord:

 1. Saunikute kõrvalhoonete uute rookatuste ülevaatamine
 2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest 11 kuu jooksul ja majanduslikust seisust
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 aasta tegevuseesmärkide kinnitamine
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 aastaks juhataja töötasu kinnitamine
 5. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 aasta eelarve kinnitamine
 6. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 aasta kultuurikava
 7. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel audiitori nimetamine ja audiitorile tasu määramine.
 8. Jooksvad küsimused

13.11.2013 - nõukogu e-koosoleku päevakord:
 1. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 aasta lisaeelarve kinnitamine

17. 09.2013 - nõukogu koosoleku (Paides) päevakord: 
 
 1. Informatsioon SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 aasta majandustegevusest ja majanduslikust seisundist/8 kuud
 2. Kokkuvõte 2013 aasta teatrisuvest kohta ning plaanid seoses 2014 aasta teatrisuvega
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2014 tegevuseesmärkide ja programmi läbiarutamine
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel strateegilise arengukava 2014-2016 arutelu
 5. Jooksvad küsimused

9.04.2013 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 3. SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon 2013 teatriprojekti ettevalmistamisest ja läbiviimisest
 4. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine
 5. Jooksvad küsimused

 


 

11.12.2012 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu esimehe valimine.
 2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 aasta lisaeelarve kinnitamine
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 aasta tegevuseesmärkide kinnitamine
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 aasta eelarve esimene lugemine
 5. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamisest
 6. KIA Cee’d Vagoni kasutusrendi tähtaja lõppemisest
 7. MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmeks astumine
 8. Informatsioon läbirääkimistest ja kohtumisest AS-iga KEKi Ehitus
 9. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel juhatuse liikme tasu määramine
23.10.2012 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. Laudahoone, keldri ja rehehoone WC ehituslikud probleemid
 2. Informatsioon SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 aasta majandustegevusest ja majanduslikust seisundist /9 kuud.
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel raamatupidamise eeskirjade kinnitamisest
 4. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel 2013 tegevuseesmärkide ja programmi läbiarutamine
 5. SA.A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel strateegilise arengukava 2012-2015 arutelu
 6. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel audiitori nimetamine ja audiitorile tasu määramine
 7. Konverentsi „10 aastat SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel“ programmi tutvustamine
 
13.06.2012 - nõukogu koosoleku päevakord:
 
1. Informatsioon SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 aasta majandus­tegevusest ja majanduslikust seisundist /5 kuud.
2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel strateegilise arengukava täiendamine perioodiks 2012-2015.
3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel sisekontrolli eeskirja vajalikkusest.
4. Ülevaade SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 aasta programmiliste ideede teostumisest.
5. Kokkuvõte teatriprojektist „Vargamäe Varjus“.
6. PRIA rahastava projekti „Vargamäe kiige ja kõlakoja ehitamine“ finantseerimine.
7. Informatsioonid.
 
24. 04. 2012. - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 3. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel strateegilise arengukava täiendamine perioodiks 2012-2015
 4. SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon teatriprojekt „Vargamäe Varjus“ ettevalmistamisest ja läbiviimisest 2012 aasta mais
 5. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon koostööst Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Albu vallaga
 6. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine
 7. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel sisekontrolli korra kinnitamine
 8. Jooksvad küsimused

13.12.2011 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu koosseisu muudatus
 2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 eelarve esimene lugemine
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 tegevuseesmärkide kinnitamine
 4. Jooksvad küsimused
 
1. 11. 2011 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu koosseisu muudatus
 2. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel põhikirja muutmine
 3. Informatsioon SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 aasta majandustegevusest ja majanduslikust seisundist /9 kuud.
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 lisaeelarve kinnitamine
 5. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu töökorra kinnitamine
 6. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel sisekontrolli korra lugemine
 7. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel 2012 ja 2013 (Tammsaare juubeliaasta) aasta programmiliste ideede tutvustamine
 8. Kokkuvõte teatriprojektidest „Vargamäe Voonake“ ja „Vargamäe Varjus“
 9. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel juhatajale töötasu määramine
 10. Informatsioonid
 
28.07.2011 - nõukogu koosoleku päevakord:
 
1.Tutvumine restaureeritud keldriga
2.SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 majandusaasta I poolaasta majandustegevuse aruande ärakuulamine
3.Rehielamusse planeeritava WC projektlahenduse läbivaatamine
4.SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu töökord I lugemine
5.SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel sisekontrolli läbiviimise kokkulepped
6.SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel juhatajaga töölepingu sõlmimine
7.Informatsioonid
7.1.muuseumi külastatavus jaan-juuni 2011
7.2. ülevaade 2011 aasta toimunud üritustest ja programmidest
 
26.04.2011 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2010 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Informatsioon SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel põhikirja muudatustest
 3. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 4. SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon teatriprojekt „Vargamäe Voonake“ ettevalmistamisest ja läbiviimisest juulis-augustis 2011
 5. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Albu vallaga
 6. Informatsioon muuseumi külastatavusest 2011 aasta 3 kuuga ja 2011 aasta kultuuriprogrammist
 7. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine
 8. Jooksvad küsimused
 
08.12.2010 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2010 aasta eelarve muutmine
 2. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 aasta tegevuseesmärgid
 3. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2011 aasta eelarve
 4. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel audiitori nimetamine ja audiitorile tasu määramine
 5. 2011 aasta programmiliste tegevuste tutvustamine
 6. Jooksvad küsimused
6.1. 25 kroonise kupüüri kasutamine suveniirina (originaal/koopia)
6.2. Riigikassaga arveldamise korra muutused
6.3. Muuseumi külastatavus 2010
 
29.09.2010 - nõukogu koosoleku päevakord:
 1. Kokkuvõte projektist „Vargamäe Varjus“
 2. Informatsioon SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2010 majandusaasta I poolaasta majandustegevusest ja majanduslikust seisundist
 3. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2010 lisaeelarve ettevalmistamisest
 4. SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel investeeringute ja tegevuste kava järgmistel aastatel
 5. Sihtasutuse 2011 aasta programmiliste ideede tutvustamine
 6. Jooksvad küsimused
6.1. Muuseumi külastatavus jaanuar-august
6.2. Sihtasutuse juhatajale Aune Suvele lisatasu maksmine projektijuhi ülesannete täitmise eest
 
27.04.2010 – nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2009 majandusaasta aruande kinnitamine
 2. SA A. H.Tammsaare Muuseum Vargamäel arengukava täienduste kinnitamine perioodiks 2010-2013
 3. Muuseumi territooriumil elektrikaablite väljavahetamine ja Järvamaa Kultuurihiide elektri väljavõtu koha rajamine
 4. Jooksvad küsimused
 
23.02.2010 – nõukogu koosoleku päevakord:
 1. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel audiitori nimetamine ja audiitorile tasu määramine
 2. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2010 aasta eelarve kinnitamine
 3. SA. A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust
 4. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu esimehe ülevaade sihtasutuse põhikirja muutmisest, mis tuleneb uuest Riigivara seadusest
 5. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon teatriprojekti „Kui armastus Vargamäelt lahkus“ ettevalmistamisest ja läbiviimisest 2010 aasta suvel
 6. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu esimehe informatsioon koostöölepingute sõlmimisest Empower AS-ga ja Elero AS-ga.
 7. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja informatsioon koostööst Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Albu vallaga
 8. Informatsioon Lugemisaasta 2010 tegevustest/programmist
 9. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel arengukava täienduste kinnitamine
 10. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja puhkusegraafiku kinnitamine
 11. Jooksvad küsimused
Sitemap
© Tammsaare Muuseum
Kontakt: 3859 020, 5340 3461 | muuseum [ät] vargamae.ee | Vetepere küla, Albu vald